Tutvume Keila-Joa pargiga 2019-01-18T12:41:42+00:00

Project Description

Tutvume Keila-Joa pargiga

Programm toimub Keila-Joal

Tutvume Keila-Joa pargiga

Programmi eesmärk on Õppekäigu eesmärk on näha vee jõudu ja saada teada, kuidas seda inimese teenistusse rakendada, tõsta õpilaste teadlikkust inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega.

Teise kooliastme õpilased vaatlevad koos juhendajaga juga, elektrijaama, parki, arutlevad nähtu üle ja täidavad töölehti. Kolmanda kooliastme õpilased lähevad kahekaupa kaardil märgitud loodusrajale, otsivad stendidelt ja juhendaja poolt üles pandud infolehtedelt vastuseid küsimustikus esitatud küsimustele.

Pärast juhendaja kontrollib vastuseid ja arutab need õpilastega läbi. Parimad saavad auhinnad.

Foto: puhkaeestis.ee

Programmi info:

Programm toimub Keila-Joal
Kestvus: 3 tundi
Sihtrühm: 5. – 8. klass
Hind: 150 eurot (kuni 25-se grupi kohta)
Aeg: sügis – kevad

Kontakt

Kauri Kivipõld

 555 630 88

 lahemaaokoturism@gmail.com

 www.lahemaaturism.ee

Teised programmid

2019-01-18T12:32:36+00:00

Kas elab mere ääres?

Kas elab mere ääres? Programm toimub Paljassaarel Kas elab mere ääres? Programmi eesmärk on õppida märkama linde ja muid mere ääres elavaid loomi, saada teadmisi Läänemere elustiku ja keskkonnaprobleemide kohta, [...]

2019-01-18T12:38:07+00:00

Viimsi metsarada

Viimsi metsarada Programm toimub Viimsi loodusrajal Viimsi metsarada Programmi eesmärk on saada teadmisi Läänemere ja mereäärse metsa elustiku ja keskkonnaprobleemide kohta, osata leida vastuseid loodust puudutavatele küsimustele, saada teada missugused [...]

2019-01-18T12:41:42+00:00

Tutvume Keila-Joa pargiga

Tutvume Keila-Joa pargiga Programm toimub Keila-Joal Tutvume Keila-Joa pargiga Programmi eesmärk on Õppekäigu eesmärk on näha vee jõudu ja saada teada, kuidas seda inimese teenistusse rakendada, tõsta õpilaste teadlikkust inimtegevuse [...]

2019-01-18T12:46:46+00:00

Üksnurme-Metsanurme loodusrada

Üksnurme-Metsanurme loodusrada Programm toimub Üksnurme-Metsanurme loodusrajal Üksnurme-Metsanurme loodusrada Programmi eesmärk on saada teadmisi metsa elustiku ja keskkonnaprobleemide kohta, osata leida vastuseid loodust puudutavatele küsimustele, saada teada missugused keskkonnaprobleemid ohustavad metsa [...]

2019-01-18T12:49:40+00:00

Pääsküla raba

Pääsküla raba Programm toimub Pääsküla rabas Pääsküla raba Programmi eesmärk on osata seostada raba kui elukeskkonna eripära turbasambla ehituse ja omadustega, õppida tundma raba elustikku. Saada teada, kuidas sood tekivad [...]